Eduskuntavaalit 2019 - Ehdokkaiden pääkomponettianalyysi

Tämän analyysin tarkoituksena on tutkia, pystytäänkö eduskuntavaaliehdokkaiden vastauksista Ylen vaalikoneeseen löytämään kaksi pääkomponenttia, jotka onnistuisivat selittämään vastausdatan merkittävimmät piirteet. Tuloksena saadaan jokaisen ehdokkaan käsittävä interaktiivinen visualisointi näiden kahden löydetyn pääkomponenttien suhteen. Ehdokkaiden nimiä ei ollut avoimessa datassa saatavilla, joten ne puuttuvat tästä. Vaalipiiri, sukupuoli, ikä, ammatti sekä koulutustaso kuitenkin löytyvät. Käytetty avoin data on saatavilla täältä.

Käytetty menetelmä on pääkomponenttianalyysi, jolla siis pyritään selittämään aineistossa esiintyvää vaihtelua vähemmillä muuttujilla kuin mitä aineistossa alunperin on. Jotta kaikki ehdokkaat on saatu samaan analyysiin mukaan, on pääkomponenttianalyysiin otettu mukaan ainoastaan valtakunnalliset kysymykset, vaalipiirikohtaiset kysymykset on siis jätetty analyysin ulkopuolelle. Käytetystä menetelmästä tarkemmin kiinnostuneille on saatavilla kaikki analyysin koodit, mistä lisää myöhemmässä kappaleessa.

Löydettyjen pääkomponenttien tulkintoja on avattu kirjoituksen seuraavissa kappaleissa, mutta pääpiirteissään tulkinnat ovat seuraavat:
Pääkomponentti - +
1. (y-akseli) Konservatismi, maahanmuuttokriittisyys (korostuvat alhaalla) Ympäristönsuojelu, suvaitsevaisuus (korostuvat ylhäällä)
2. (x-akseli) Vasemmisto (korostuu vasemmalla) Oikeisto, liberalismi (korostuvat oikealla)

Alla olevassa interaktiivisessa visualisoinnissa voit oikeasta laidasta klikkaamalla poistaa/lisätä tietyn puolueen visualisoinnista ja tuplaklikkaamalla puoluetta voit tutkia vain tätä kyseistä puoluetta. Jokainen pallo vastaa siis yhtä ehdokasta, ja viemällä kursorin pallon päälle, saa ehdokkaasta selville taustatietoja. Muutamasta yksittäisestä vaalipiiristä löytyy visualisoinnit, joissa on pelkästään kyseisen vaalipiirin ehdokkaat; Uusimaa, Helsinki. Kaikkien vaalipiirien visualisoinnit on helposti saatavissa analyysin koodien avulla.

Pääkomponenttien lataukset kysymyksittäin

Latausten avulla voidaan päätellä pääkomponenteille tulkinnat. Niistä nähdään, mitä kysymyksiä kussakin pääkomponetissa on painotettu ja mihin suuntaan vastaus on vaikuttanut pääkomponentissa.

1. pääkomponentti selittää tässä tapauksessa 26,9 % vaihtelusta ja 2. pääkomponentti 10,4 %. Yhteensä nämä kaksi ensimmäistä pääkomponenttia selittävät siis 37,3 % eli yli kolmanneksen vastausten vaihtelusta.

Kummankin pääkomponentin suhteen on alla olevissa kappaleissa tutkittu viittä suurimman positiivisen ja viittä suurimman negatiivisen latauksen saanutta kysymystä.

1. pääkomponentti

1. pääkomponentin kysymyksissä painottuvat selvästi ympäristöön, ihmisarvoon ja suvaitsevaisuuteen liittyvät kysymykset. Mitä ympäristökeskeisempiä, ihmisarvoa kunnioittavampia ja suvaitsevampia vastauksia ehdokas on antanut, sitä suuremman 1. pääkomponentin arvon hän saa ja päinvastoin. Nämä teemat siis olivat näissä vaaleissa tärkein erotteleva tekijä, ja kuten edellisessä kappaleessa jo mainitsinkin, selittivät yli neljänneksen vastausten vaihtelusta.
1. pääkomponentin lataukset

2. pääkomponentti

2. pääkomponentin kysymyksissä painottuvat oikeistolaisuuteen ja vasemmistolaisuuteen liityvät kysymykset. Lisäksi painottuvat liberalistiseen katsomukseen liittyvät asiat, kuten yksilönvapaus ja yksilön vastuu omasta menestyksestään. 2. pääkomponentin lataukset

Analyysin koodit

Kaikki analyysissä käytetyt koodit on saatavissa Google Colaboratory -notebookina. Linkistä pääset katsomaan koodeja, mutta interaktiiviset visualisoinnit eivät toimi, ellet itse aja notebookia. Jotta voisit ajaa notebookin, sinun pitää kopioida se itsellesi; Ylävalikosta File -> Save a copy in Drive. Notebookin kopioiminen onnistuu helposti, jos sinulla on olemassa oleva Google-tili. Koko notebookin ajaminen kerralla onnistuu valitsemalla ylävalikosta Runtime->Run all (tai näppäinpikakomennolla Ctrl+F9). Yksittäisen solun ajaminen onnistuu näppäinkomennolla ⇪+⏎. Voit myös vapaasti muokata koodeja omassa kopiossasi ja tutkia aineistoa haluamallasi tavalla. Google Colaboratory on täysin ilmainen pilvessä toimiva Jupyter notebook-ympäristö Pythonin ajamiseen, jonka käyttöön ohjeistusta löydät täältä.

Vaalipiirittäiset visualisoinnit

Uusimaa

Helsinki